Koiran reviiri

Käsite "koiran reviiri" on väärä.

Usein kuulee kuinka koira käyttäytyy huonosti tai jopa agressiivisesti sen "omalla reviirillä".

Jo tämä omistajan ajatuksissa koiralle luovutettu reviiri johtaa helposti ongelmiin myös muissa toiminnoissa. Koira on usein kouluttamaton, se haluaa aina alistaa muut koirat, eikä se muutenkaan kuuntele mitä omistajalla on sanottavaa. Aletaan puhumaan uhmaiästä ja valikoivasta kuulosta. Kuria koiralle tuskin ollaan koskaan pidetty kovinkaan tärkeänä.
Näin koira luulee, että sen tulee johtaa laumaansa ja vahtia reviiriään.

Omistajan tai perheen muiden jäsenten tulisi olla aina laumassaan korkeammassa asemassa, kuin koira. Näin myös "reviirin" tulisi olla muiden kuin koiran hallinnassa.
Eli jatkossa tulisi ajatella, että koira on meidän reviirillämme.
Reviirimme johtajiksi pääsemme tottelevaisuuskoulutuksella, sekä kurilla eli normaalihuomoimattomuudella.