Käytöskoulutus

Koiran käytös saattaa joskus aiheuttaa ongelmia.
Koira olettaa aina toimivansa joka tilanteessa oikein, vaikka meidän mielestä koiran käytös ei ole kunnossa. Omistajan epäjohdonmukainen toiminta saattaa vahvistaa koiran ongelmakäytöstä, eikä palautetta osata antaa oikein ja oikealla hetkellä. Kun omistajan ja koiran välinen kommunikointi ei ole kunnossa ongelmatilanteet usein jatkuvat, tai jopa pahenevat.
Liian usein väärin käyttäytyvästä koirasta luovutaan turhaan, koska oikeita toimenpiteitä ongelmien kitkemiseksi ei tiedetä. Kaikkia keinoja ei ehkä olekkaan vielä käytetty, joten yksityisopetuksena annettavaa neuvontaa ja koulutusta kannattaa pyytää ajoissa, ennenkuin tilanteet alkavat kehittyä liian hallitsemattomiksi tai jopa vaarallisiksi.

Käytöskoulutuksessa kerrotaan syyt häriökäytökselle ja ne ratkaistaan kouluttamalla koiraa, sekä erityisesti sen omistajaa. Haluttuun lopputulokseen päädytäänkin usein helpoilla keinoilla. Onnistumiseen vaikuttavat merkittävästi omistajan oma asenne ja toiminta. Valvotussa koulutuksessa perehdytään omistajan toimintaan omaksumalla oikeat toimintatavat ongelmatilanteissa.

Ongelmakäytöksen poistamisen lisäksi käydään läpi myös perusasioita tottelevaisuuskoulutuksesta. Samoja koulutusasioita, kuin tottelevaisuuskurssilla. Näin koira saadaan kiinnostumaan enemmän omistajastaan ja ongelmat vähenevät myös tästäkin syystä.

Ongelmien ilmetessä pyydä rohkeasti neuvoja niiden poistamiseksi.
Älä koskaan usko kenenkään "asiantuntijan" antamaan tuomioon koirasi luonnevikaisuudesta.


Yksityisopetus tapahtuu kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisellä oppitunnilla pidetään perehdytyskoulutusta, jossa käydään läpi ongelmat ja niiden syyt. Koulutuksessa opetellaan menetelmät ongelmakäytöksen poistamiseen, sekä lisäksi tietysti tottelevaisuuskoulutuksen perusasioita. Asiakkaalle opetetaan uudet asiat vaiheittain ja tarkasti käytöksen korjaamisesta käytännön harjoitteilla ja kertaamalla niitä useilla toistoilla. Aluksi harjoitellaan ilman häiriötä ja pian myös häiriön alaisena.
Ensimmäisellä koulutustunnilla opetellaan myös kolme tottelevaisuusliikettä, jotta koiran hallitseminen eri tilanteissa parantuisi nopeammin.
Asiakas saa tottelevaisuuskoulutukseen myös kirjallisen oppimateriaalin, josta voi kotona harjoitellessaan varmistaa yksityisopetuksessa opetellut oikeat menetelmät.
Ensimmäisen koulutustunnin kesto on noin 1-1,5 tuntia.

Ensimmäisellä oppitunnilla sovitaan toisen oppitunnin ajankohta, joka pidetään noin 1-2 viikon kuluttua.
Toisella oppitunnilla kerrataan aikaisemmin opetellut asiat ja korjataan mahdolliset pienetkin virheet. Tottelevaisuuskoulutusta kehitetään opettelemalla kolme uutta tottelevaisuusliikettä. 
Mahdollisesta koulutusajan ylittymisestä tai tarvittavasta lisäkoulutuksesta ei tule mitään lisäkustannuksia.

Mahdolliset ongelmat ja epävarmuudet saadaan paremmin poistettua, kun asiakas saa täysin henkilökohtaisen koulutuksen.

Käytöskoulutuksen yksityisopetus tulee varata soittamalla suoraan kouluttajalle. Näin saat nopeimmin tarvitsemasi avun.

 

Käytöskoulutuksen hinta on 200€.

Sisältäen:

Kaksi noin 1-1,5 tunnin mittaista koulutuskertaa.
Tottelevaisuuskoulutuksesta kirjallisen oppimateriaalin.
Koulutuksesta esimerkein opastetun koulutuksen.
Tottelevaisuuskoulutuksesta sama koulutusohjelma, kuin tottelevaisuuskurssilla.
Käytöskoulutuksesta koirakohtaisen koulutuksen ja uudet menetelmät omistajalle.
Jatkokoulutukset, koulutustuki, opastus ja neuvonta koko koiran eliniän ajan.
Tarvittaessa myös ylimääräinen tukiopetus.